Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка

Строителство и ремонт на:

 • Пристанища, железопътни линии, шосейна мрежа, летища и др. транспортна инфраструктура
 • Съоръжения за брегоукрепване и борба със свлачища, морска и речна абразия
 • Стопански, административни и жилищни сгради
 • Хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения
 • Електро и тръбопроводни мрежи

Производство на:

 • Бетонни смеси и строителни разтвори
 • Арматура
 • Бетонни и стоманобетонни елементи
 • Метални и дървени изделия

Услуги:

 • Лабораторно изпитване на строителни продукти и почви
 • Отдаване под наем на тежка строителна механизация
 • Отдаване под наем на автотранспорт
 • Отдаване под наем на помещения и складови площи с пряка връзка към воден, ж.п. и шосеен транспорт

Като основни и постоянни възложители на обекти през настоящия период могат да бъдат посочени:

 • МРРБ
 • Областна управа - Бургас
 • Пристанище - Бургас
 • Летище - Бургас

Пристанищни дейности:

 • Условия и цени на пристанищните такси

изтегли от тук: Условия и цени

 

Траверсо-подбивна машина
Магистрален мост
Пристанище бургас
Материално-гехническа база

"Транстрой - Бургас" АД притежава:

 • Административна сграда в центъра на
  гр. Бургас на ул. "Успенска" 8
 • Материално-техническа база, разположена на 116 дка площ, непосредствено до морето, в южната промишлена зона на
  гр. Бургас
 • Кей с две корабни места (60м + 100м)
 • Бетонов и варов възел
 • Арматурен цех
 • Железарска работилница
 • Дърводелска работилница
 • Полигон за производство на бетонни и стоманобетонни елементи
 • Цех за производство на бетонови тела тип "Besser"
 • Строителна лаборатория
 • Сервизна работилница за ремонт на механизацията и автотранспорта със стругарно, шлосерно, акумулаторно, ковашко, гумаджийно и др. отделения
 • Разтоварище за цимент с индустриален железопътен коловоз
 • Звеносборъчна база с индустриален коловоз
 • Складове открити и закрити
 • Полигон за виброелементи
 • Бензиностанция
 • Котелна централа
 • Компресорна станция
 • Трафопостове
Пристанище и ремонтна база
Пристанищна база на "Трансстрой"
Бетонов възел
Изградени са два самостоятелни бетонови възела с производителност на всеки по 20 - 30 мЗ/ч. Дозирането на материалите е автоматично. На възлите се приготвят бетони със сулфатоустойчив и портланд цимент. Приготвят се също и циментови замазки.
Варов възел
Производителността на варовия възел е 10 мЗ/ч. Към варовия възел има изградено и варогасене. Приготвят се варови разтвори 1:2 и 1:3.
Арматурен цех
Производствената мощност на цеха е 2000 т/год. Цехът е оборудван с необходимите машини за заготовка на арматура от прътове и кангална стомана.
Железарска работилница
Оборудвана е с необходимите машини и инструменти. В цеха могат да се заготвят различни метални конструкции, предпазни мрежи, влкючително (но не само) стъргалки, метални решетки, моряшки /пожарни/ стълби, метални прозорци, метални врати, парапети за балкони, тераси и стълбища, и други.
Дърводелска работилница
Оборудвана е с необходимите машини и инструменти. В цеха могат да се изработват кофражи, отбивни съоръжения, дървена дограма, радиаторни решетки, облицовки, обзавеждане и др.
Полигон за производство на бетонни и стоманобетонни елементи
Произвеждат се всякакви елементи по индивидуална поръчка, съоръжения за морско строителство, бордюри, тротоарни плочи и др.
Цех за производство на бетонови тухли тип "Besser”
Бетоновите тела служат за изграждане на жилищни, промишлени, селско стопански сгради и др. Бетоновите тела се произвеждат с размери 20/20/40 см и заместват 11 бр. обикновени тухли, 20/20/20 см и заместват 5,5 бр. обикновени тухли, 10/20/40 см и заместват 5 бр. обикновени тухли.
Строителна лаборатория
Акредитирана е за изпитвания на различните видове строителни материали и почви.
Складове открити и закрити
Складовете се намират в южна промишлена зона Бургас и имат директна шосейна, железопътна и морска транспортна връзка.
Форма на управление на дружеството
Железопътна механизация
Дизелов локомотив 1 бр.
Траверсо-подбивна машина "Пласер" 07-16 1 бр.
Моторен жп влекач АГМУ - 66-55 1 бр.
Моторен жп влекач АГМУ - 12-200 1 бр.
Машина за повдигане и рукане "Робел" 1 бр.
ОВ - 2 вагон за подсипване с баласт 20 бр.
К - вагони - платформени 9 бр.
Релсорезачка електрическа 15 бр.
Релсопробивачка електрическа 13 бр.
Чакълоподбивачки 44 бр.
Трупорезачки 2 бр.
Тирфоногаечни машини 13 бр.
Калибър комбиниран /междурелсие и ниво/ 3 бр.

Машини , съоръжения , транспортни средства и оборудване
"Трансстрой-Бургас" АД притежава пълен набор от всички необходими машини и съоръжения за изпълнение на всякакъв род проекти. Списъкът е дълъг и обемист. Машинния парк непрекъснато се осъвременява и е съобразен с все по-разнообразната дейност на дружеството.
автокран "Liebherr" колесен булдозер "Caterpillar"
автомобил с циментно оръдие верижен булдозер "Caterpillar"
колесен булдозер "Caterpillar" самосвал и колесен булдозер
колесен булдозер "Caterpillar" малък верижен булдозер "Caterpillar"
сондажно съоръжение багер
автокран "Liebherr" автокран "Komatsu"