Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка
 

ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ПРЕДСТОЯЩО: Годишен финансов отчет 2010 год.

Междинен финансов отчет (консолидиран) за IV-то тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет (консолидиран) за III-то тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет (консолидиран) за II-ро тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет (консолидиран) за I-во тримесечие на 2010 год.

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2010 год.

Годишно общо събрание на акционерите – 09.06.2010 год.

Годишен финансов отчет за 2009 год. (Консолидиран)

Годишен финансов отчет за 2009 год.

Междинен финансов отчет (консолидиран) за III-то тримесечие на 2009 год.

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2009 год.

Междинен финансов отчет (консолидиран) за II-ро тримесечие на 2009 год.

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2009 год.

Годишно общо събрание на акционерите - 27.05.2009 год.

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2009 год. (1.01.2009 - 31.03.2009)

Годишен финансов отчет (консолидиран) за 2008 год.

Годишен финансов отчет за 2008 год.

Междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2008 год. (1.10.2008 - 31.12.2008)

Междинен финансов отчет за III-то тримесечие на 2008 год. (1.07.2008 - 30.09.2008)

Междинен финансов отчет за II-ро тримесечие на 2008 год. (1.04.2008 - 30.06.2008)

Междинен финансов отчет за I-во тримесечие на 2008 год. (1.01.2008 - 31.03.2008)

Годишен финансов отчет за 2007 год.