Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка

 

“Трансстрой – Бургас” АД
Административна сграда
8000 Бургас
ул. “Успенска” 8

Изпълнителен директор:
Николай Милев
transstroy@transstroy.com
тел. 056/844-213

Технически сътрудник и деловодство
Мария Славова
transstroy@transstroy.com
тел. 056/844-213
 

Отдел Финансово - счетоводен

fso@transstroy.com
тел. 056/857-078